• Nowości wydawnicze

Wybrane zagadnienia biofizjologiczne z zakresu oceny motoryki ciała

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ukazała się publikacja pt. „Wybrane zagadnienia biofizjologiczne z zakresu oceny motoryki ciała” autorstwa dra Zygmunta Sawickiego z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona.

Okładka książki, na okładce biegnąca kobietaW niniejszej pracy dokonano ogólnej charakterystyki aktywności człowieka w ujęciu biofizjologicznym z uwzględnieniem jej wybranych uwarunkowań. Ponadto przedstawiono i opisano szereg testów z zakresu pomiaru zdolności motorycznych człowieka, nie tylko w celu ustalenia poziomu ich wielkości, ale również jako wskazówki dotyczące planowania i realizowania treningu rekreacyjno-zdrowotnego w celu podniesienia poziomu aktywności i sprawności fizycznej.

W pracy zastosowano metodę analizy literatury, jak również posłużono się wynikami badań wtórnych. W pracy wykorzystano ponadto strony internetowe korespondujące z jej ogólną problematyką.

Autor publikacji „Wybrane zagadnienia biofizjologiczne z zakresu oceny motoryki ciała” przedstawia i charakteryzuje kilka testów motoryczności człowieka. Służą one przede wszystkim do oceny możliwości wydolnościowych organizmu, czyli sprawdzenia poziomu takich zdolności motorycznych jak: siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa i gibkość. Do najbardziej popularnych obecnie prób sprawnościowo-wysiłkowych należą m.in. próba Liana, próba harvardzka, test minimalnej sprawności fizycznej Krausa-Webera, podstawowy test sprawności fizycznej Zuchory, testy Coopera w różnych odmianach oraz test Chromińskiego, który przeznaczony jest głównie do pomiaru zdolności motorycznych młodzieży. Ponadto w pracy opisano również inne testy pomiaru motoryczności człowieka, takie jak: Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF) oraz Europejski Test Sprawności Fizycznej – EUROFIT, które wykorzystywane są zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.