Dokumenty organizacyjne

 • Zarządzenie nr 87/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 21 listopada 2022 r.

  w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

 • Zarządzenie nr 88/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 21 listopada 2022 r.

  w sprawie powołania Rady Wydawniczej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

 • Zarządzenie nr 89/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 21 listopada 2022 r.

  w sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Collegium Witelona

 • Zarządzenie nr 90/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 21 listopada 2022 r.

  w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

 • Zarządzenie nr 15/24 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 15 lutego 2024 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Wydawniczej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa