Kierownictwo Wydawnictwa

Przewodnicząca Rady Wydawniczej
dr Bogumiła Wątorek, prof. Uczelni

Redaktor Naczelny Wydawnictwa
prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz

Kierownik Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw
mgr Mirosław Szczypiorski

Sekretarz Wydawnictwa
mgr Przemysław Kulon