Pliki do pobrania

 • Zarządzenie nr 87/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 21 listopada 2022 r.

  w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

 • Zarządzenie nr 90/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 21 listopada 2022 r.

  w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

 • docx 0.03MB

  Plan wydawniczy

  (załącznik nr 1)

 • docx 0.03MB

  Zgłoszenie publikacji do Planu Wydawniczego

  (załącznik nr 2)

 • docx 0.03MB

  Ankieta autorska

  (załącznik nr 3)

 • docx 0.04MB

  Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

  (załącznik nr 4)

 • docx 0.04MB

  Zasady wydawania Zeszytów Naukowych Collegium Witelona

  (załącznik nr 5)

 • docx 0.03MB

  Oświadczenie autora/autorów

  (załącznik nr 6)

 • docx 0.03MB

  Instrukcja przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów

  (załącznik nr 7)

 • docx 0.03MB

  Wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego w Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

  (załącznik nr 8)

 • docx 0.04MB

  Arkusz recenzji publikacji Wydawnictwa Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

  (załącznik nr 9)

 • docx 0.03MB

  A review of a publication by the Witelon Collegium State University

  (załącznik nr 10)

 • docx 0.03MB

  Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

  (załącznik nr 11)

 • docx 0.03MB

  Rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

  (załącznik nr 12a)

 • docx 0.03MB

  Rachunek do umowy o dzieło (invoice for a contract work)

  (załącznik nr 12b)

 • docx 0.03MB

  Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa do celów podatkowo-ubezpieczeniowych

  (załącznik nr 13)

 • docx 0.03MB

  Umowa wydawnicza o dzieło - zawierana z Wydawcą o odpłatne przeniesienie praw autorskich

  (załącznik nr 14)

 • docx 0.03MB

  Umowa wydawnicza o dzieło - zawierana z Wydawcą o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich

  (załącznik nr 15)

 • docx 0.03MB

  Umowa wydawnicza o dzieło zawierana z Wydawcą i Współwydawcą o odpłatne przeniesienie praw autorskich

  (załącznik nr 16)

 • docx 0.03MB

  Umowa wydawnicza o dzieło zawierana z Wydawcą i Współwydawcą o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich

  (załącznik nr 17)

 • docx 0.03MB

  Karta publikacji

  (załącznik nr 18)

 • docx 0.05MB

  Instrukcja przeprowadzania korekty autorskiej

  (załącznik nr 19)