O Wydawnictwie

Działalność Wydawnictwa Collegium Witelona Uczelnia Państwowa obejmuje przygotowanie redakcyjne, wydawanie, dystrybucję i promocję publikacji o charakterze naukowym, dydaktycznym, informacyjnym i okolicznościowym. Wydawnictwo zajmuje się między innymi prezentacją wyników badań prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oraz koła naukowe studentów.

Oferta Wydawnictwa zawiera prace o charakterze naukowym i dydaktycznym. W corocznych planach wydawniczych pojawiają się pozycje z różnych dziedzin nauki, stanowiące pomoc dydaktyczną dla studentów. Wśród kilkudziesięciu publikacji wydawanych każdego roku przez Wydawnictwo znajdują się monografie, podręczniki, przewodniki metodyczno-metodologiczne. W ramach Wydawnictwa ukazują się "Zeszyty Naukowe Collegium Witelona", albumy i wydania okolicznościowe, a także materiały promocyjne - informatory, broszury, ulotki.

"Zeszyty Naukowe Collegium Witelona", które ukazują się od 2007 r., prezentują artykuły naukowe m.in. nauczycieli akademickich naszej Uczelni. Czasopismo dostępne jest na stronie internetowej.

Informacje o publikacjach, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Collegium Witelona Uczelnia Państwowa dostępne są na stronie internetowej.