Monografie do pobrania

Jan Niewiadomski (1840-1914) - jego rola w życiu Drohobycza
Bogdan Lazorak, Beata Skwarek, Tetiana Lazorak
Legnica-Nahujowice 2020
ISBN: 978-83-66225-01-5

Ян Нєвядомський (1840 –1914 рр.) – його роль у житті Дрогобича
Богдан Лазорак, Беата Скварек, Тетяна Лазорак
Лєгніца-Нагуєвичі 2020
ISBN: 978-83-66225-01-5


POBIERZ PUBLIKACJĘ 

Publikacja jest pierwszą z trzech pozycji o charakterze naukowo-dydaktycznym zaplanowanych w ramach serii „Doba Iwana Franki" oraz projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki" realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy i Державний історико-культурний заповідник „Нагуєвичі" (Państwowy Historyczno-Kulturowy Rezerwat „Nahujowice") w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu. Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Autorami monografii opracowanej w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej - są: dr Beata Skwarek - adiunkt Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, wykładowcy Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki - dr Bogdan Lazorak - dyrektor Muzeum Iwana Franki w Nahujowicach i mgr Tetiana Lazorak - starszy pracownik naukowy Muzeum Iwana Franki.

 

Drohobycz i Ziemia drohobycka w latach 1914-1919. Studia z dziejów miasta i regionu
Bogdan Lazorak, Beata Skwarek, Tetiana Lazorak
Warszawa – Legnica – Drohobycz – Nagujewicze 2022
ISBN: 978-83-66552-52-4

ДРОГОБИЧ І ДРОГОБИЦЬКА ЗЕМЛЯ У 1914-1919 РР. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІСТА ТА РЕГІОНУ
Богдан Лазорак, Беата Скварек, Тетяна Лазорак
Варшава – Лєгніца – Дрогобич – Нагуєвичі 2022
ISBN: 978-83-66552-52-4


POBIERZ PUBLIKACJĘ

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wspólnie z Wydawnictwem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie przygotowało dla Czytelników kolejną (drugą) publikację w ramach projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki” oraz serii „Doba Iwana Franki” realizowanych przez naszą Uczelnię w ramach współpracy z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Państwowym Historyczno-Kulturowym Rezerwatem „Nagujewicze” i Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka”.

Publikacja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” nr projektu DNM/SP/548992/2022 kwota dofinansowania 36 400,00 zł całkowita wartość projektu 41 200,00 zł.

Autorami monografii opracowanej w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej dr Beata Skwarek - adiunkt Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, dr Bogdan Lazorak - dyrektor Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze” i wykładowca Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz mgr Tetiana Lazorak - starszy pracownik naukowy Muzeum Iwana Franki w Nagujewiczach.
 


W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. Aspekty społeczno-prawne
Redakcja naukowa: Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Oksana Petrenko
Legnica–Warszawa 2022
ISBN: 978-83-66552-55-5

POBIERZ PUBLIKACJĘ

 

Ukazała się publikacja pt. „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. Aspekty społeczno-prawne” pod redakcją naukową Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczeńko, Oksany Petrenko. Publikacja w wersji elektronicznej została przygotowana we współpracy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z Wydawnictwem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Wydanie tej publikacji zostało dofinansowane ze środków firm: GATES POLSKA Sp. z o. o., Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Koleje Dolnośląskie S.A.

Oddana w ręce Czytelnika publikacja W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. Aspekty społeczno-prawne jest zbiorem opracowań poświęconych złożonym zagadnieniom społeczno-prawnym i problemom związanym z funkcjonowaniem dzieci w środowiskach społecznych, w szczególności rodzinnym oraz szkolnym. Obok teoretycznych analiz, autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują własne naukowe badania i koncentrują swoje rozważania na praktycznych rozwiązaniach, które są wyrazem troski o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie.