20 punktów dla Zeszytów Naukowych Collegium Witelona

Ministerstwo Edukacji i Nauki 17 lipca 2023 roku opublikowało nowy Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Miło nam poinformować, że czasopismo "Zeszyty Naukowe Collegium Witelona" zostały ujęte w tym Wykazie (liczba porządkowa 34232, unikatowy numer czasopisma 201660) i uzyskały 20 punktów! "Zeszyty Naukowe Collegium Witelona" ukazują się cyklicznie od 2007 roku i mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego. Czasopismo jest kwartalnikiem, wydawanym zarówno on-line, jak i w wersji papierowej .Witelonka zachęca do zgłaszania swoich artykułów naukowych do publikacji. Za publikację artykułów naukowych w naszym czasopiśmie autorzy artykułów otrzymają 20 punktów! Zapraszamy Autorów do składania prac korzystając z systemu redakcyjnego ICI Publishers Panel

Informacja o naborze artykułów