• Nowości wydawnicze

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 43(2)2022

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ukazały się Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 43(2)/2022.

Wydanie składa się z 8 artykułów:Okładka książki, na okładce nazwa czasopisma i logo uczelni

 • Robert Bobkier – Współczesny narkoterroryzm w Ameryce Łacińskiej. Casus Kolumbii i Meksyku
   
 • Andrzej Pilarczyk, Ewa Pilarczyk – Konstytucyjne gwarancje ochrony środowiska na przykładzie nałożonych kar przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
   
 • Karolina Puda – Trudności i sukcesy nauczycielki wspomagającej ucznia z orzeczeniem autyzmu w narracji autoetnograficznej
   
 • Robert Socha – Wpływ przestępczości na poczucie bezpieczeństwa
   
 • Robert Socha, Alina Wołoch – Ochrona prawna sygnalistów – wybrane aspekty
   
 • Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński – Wybrane problemy bezpieczeństwa dużych skupisk ludzkich innych aniżeli zgromadzenia publiczne i imprezy masowe
   
 • Robert Gwardyński – Metodyka zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom publicznych zgromadzeń o charakterze religijnym przez podmiot kościelny
   
 • Beata Skwarek – Realizacja projektu „Potencjał i walory ziemi Witelona – od zwiedzania do działania” w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu i Starostwem Powiatowym w Legnicy

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych wydań Zeszytów Naukowych Collegium Witelona.