• Nowości wydawnicze

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 46(1)2023

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ukazały się Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 46(1)/2023.

Wydanie składa się z 6 artykułów:Okładka książki, na okładce nazwa czasopismo i logotyp uczelni

 • Weronika Michalska, Weronika Jandy, Kamila Sadaj-Owczarek - Zgoda czy brak sprzeciwu. Wiedza na temat oświadczenia woli i obowiązujących przepisów prawnych w zakresie przeszczepiania narządów w Polsce
   
 • Robert Bobkier - Terroryzm w piśmiennictwie lat 70. XX w. Czy dawna oś sporu zachowała aktualność?
   
 • Wojciech Mucha - Wybrane przypadki deficytu bezpieczeństwa pracowników socjalnych w pracy terenowej oraz biurowej
   
 • Paweł Kobes - Pierwszy ośrodek kuratorski w wyższej uczelni
   
 • Oksana Kravchenko, Koliada Nataliia, Safin Aleksandr, Olha Boiko - Mobility program impact on the internationalization of higher education at The Faculty of Social and Psychological Education of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
   
 • Beata Skwarek, Iryna Lozynska - Realizacja międzynarodowego projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży jako efekt partnerstwa aktywizującego środowisko akademickie i społeczność lokalną

Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych wydań Zeszytów Naukowych Collegium Witelona.

Ministerstwo Edukacji i Nauki 17 lipca 2023 roku opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zeszyty Naukowe Collegium Witelona zostały ujęte w Wykazie (pod numerem porządkowym 34232 oraz unikatowym numerem czasopisma 201660) i uzyskały 20 punktów. Od roku 2023 za publikacje artykułów naukowych w naszym czasopiśmie autorzy artykułów otrzymują 20 punktów.