• Nowości wydawnicze

Przedsiębiorczość akademicka

Ukazała się publikacja pt. „Przedsiębiorczość akademicka" pod red. Piotra A. Wrzecioniarza.

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ukazała się publikacja pt. „Przedsiębiorczość akademicka" pod red. Piotra A. Wrzecioniarza. Niniejsza książka jest pierwszą publikacją dotyczącą przedsiębiorczości akademickiej pisaną razem ze studentami Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, którzy przedstawiają własne pomysły biznesowe.

Okładka książki, na okładce człowiek w okularach VR


Niniejsze opracowanie w części I oparte jest na ponad 40-letniej aktywności autora w środowisku akademickim zarówno krajowym, jak i międzynarodowym oraz tak samo długim funkcjonowaniu w europejskim i światowym środowisku biznesowym. W dużej mierze dotyczy zagadnień praktycznych, które zostały sprawdzone i wdrożone w wielu miejscach także na dużą skalę. Powstało z myślą o coraz szerszym upowszechnianiu i wdrażaniu sprawdzonych rozwiązań w zakresie „Przedsiębiorczości akademickiej" nie tylko przez elity najlepszych uczelni, ale przez wszystkich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Niniejsza książka koncentruje się na aspektach praktycznych i chyba po raz pierwszy w kraju jest wspólnym, na tak dużą skalę, opracowaniem prowadzącego zajęcia dydaktyczne i studentów. Przy czym nie są to wybrańcy z koła naukowego, lecz studenci, którzy odbyli regularne zajęcia, wykonali projekt, zaliczyli przedmiot i obronili pracę przed Komisją, a część z nich uruchomiła bądź uruchomi własne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu i/lub z wykorzystaniem wiedzy, którą zdobyli.


Autorstwo poszczególnych rozdziałów w części II jest wspólne, gdyż niewątpliwie była to owocna współpraca w ramach prowadzonych zajęć. Współautorstwo w zasadzie dotyczy tekstu opisującego przedsięwzięcie, a nie idei przedstawionego biznesu. Opracowanie powstało m.in. po to, aby studenci kolejnych roczników mieli przykłady przygotowane przez poprzedników, mogli tworzyć rozwiązania lepsze od opisanych, aby zapewnić w ten sposób, że proces rozwoju gospodarczego będzie miał charakter ciągły z korzyścią dla regionu, na który oddziałuje uczelnia. Celem publikacji jest także dostarczenie odpowiedniej wiedzy oraz przykładów dla kolejnych prowadzących ten przedmiot, aby sprawdzone rozwiązania dydaktyczne rozszerzyć w dalszej kolejności na wszystkie kierunki kształcenia, a także zapewnić rozwój w dłuższym okresie czasu.

W części II niniejszej książki przedstawiono wybrane prace studenckie zrealizowane podczas zajęć na uczelni. Wyboru prac studenckich do przedstawienia w tej publikacji dokonała Komisja oceniająca studentów i odbierająca zrealizowane prace. Każda praca zawiera na początku swego rodzaju wprowadzenie prowadzącego do konkretnego tematu, a następnie skrócone oryginalne opracowanie studenta przygotowane zgodnie z ustalonymi wymogami.