• Nowości wydawnicze

W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. Aspekty społeczno-prawne

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa ukazała się publikacja pt. „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. Aspekty społeczno-prawne” pod redakcją naukową Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczeńko, Oksany Petrenko. Publikacja w wersji elektronicznej została przygotowana we współpracy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z Wydawnictwem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Okładka książki, na okładce dłonie dzieci i klockiWydanie tej publikacji zostało dofinansowane ze środków firm: GATES POLSKA Sp. z o. o., Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Koleje Dolnośląskie S.A.

Niniejsza publikacja stanowi pokłosie współpracy wielu ośrodków akademickich, podmiotów edukacyjnych, organizacji społecznych i toczącej się dyskusji na arenie międzynarodowej na temat rozwoju oraz bezpieczeństwa dzieci we współczesnym świecie. W dobie XXI wieku jesteśmy świadkami intensywnych zmian, dzięki którym dokonał się olbrzymi postęp i rozwój wielu dziedzin życia przynoszących wymierne korzyści jednostkom, rodzinom i całym społecznościom. Równolegle w globalnej rzeczywistości obserwujemy niepokojące zjawiska prowadzące do patologii społecznych, łamania praw człowieka, przejawów nienawiści, agresji, przemocy itp. Podejmowanie tych kwestii w dyskusjach przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z różnych dziedzin w konfrontacji z doświadczeniami w praktycznej działalności daje nieograniczone pole eksploracji, co służy poszerzaniu spektrum wiedzy teoretycznej i równie ważnej działalności praktycznej człowieka.

Oddana w ręce Czytelnika publikacja W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. Aspekty społeczno-prawne jest zbiorem opracowań poświęconych złożonym zagadnieniom społeczno-prawnym i problemom związanym z funkcjonowaniem dzieci w środowiskach społecznych, w szczególności rodzinnym oraz szkolnym. Obok teoretycznych analiz, autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują własne naukowe badania i koncentrują swoje rozważania na praktycznych rozwiązaniach, które są wyrazem troski o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie.

Warto podkreślić, iż wśród Autorów liczną grupę stanowią naukowcy z ośrodków akademickich Ukrainy: Równe, Drohobycz, Kijów, Umań. W obliczu tragedii, jaka dotknęła naród ukraiński, kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ich wychowania, kształtowania wartości, prawnej ochrony, roli rodziny i instytucji edukacyjnych w tworzeniu bezpiecznego środowiska społecznego oraz przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli, wydają  się mieć szczególne znaczenie. Wypracowywane i wdrażane od wielu lat przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, policji, władz lokalnych, instytucji edukacyjnych projekty miały nie tylko zmienić sytuację bezpieczeństwa na terytorium Ukrainy, ale także realnie stworzyć i zapewnić skuteczne funkcjonowanie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży. Niestety, inwazja Rosji na ukraiński naród zburzyła to bezpieczeństwo. Wojna stała się jednym z najpoważniejszych kryzysów społecznych, dramatem dla rodzin i ludzkim cierpieniem, z których skutkami zmagać się będą jeszcze długo.

Niniejsza publikacja jest zatem ukłonem i wyrazem solidarności z Ukrainą. Redaktorzy opracowania dziękują wszystkim Autorom za wkład wniesiony w wydanie tej pozycji, które nie byłoby jednak możliwe bez cennych uwag recenzentów.