Nasze publikacje

Rok wydania: 2022

 • W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym świecie. Aspekty społeczno-prawne

  • Autor: Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Oksana Petrenko
  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 45(4)2022

  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Wybrane zagadnienia biofizjologiczne z zakresu oceny motoryki ciała

  • Autor: Zygmunt Sawicki
  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Drohobycz i Ziemia drohobycka w latach 1914-1919. Studia z dziejów miasta i regionu

  • Autor: Bogdan Lazorak, Beata Skwarek, Tetiana Lazorak
  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Przedsiębiorczość akademicka

  • Autor: Piotr A. Wrzecioniarz
  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 44(3)2022

  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Stanowisko dydaktyczne z wykorzystaniem platformy Arduino. Projekty w zakresie robotyki

  • Autor: Aleksander Klosow, Marcin Gorgoń
  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Stanowisko dydaktyczne z wykorzystaniem platformy Arduino. Projekty w zakresie telemetrii

  • Autor: Aleksander Klosow, Ewelina Lasowy
  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 43(2)/2022

  • Rok wydania: Legnica 2022
 • Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 42(1)/2022

  • Rok wydania: Legnica 2022

Rok wydania: 2021

 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 41(4)2021

  • Rok wydania: Legnica 2021
 • Arteterapia i życie. Historia osobista

  • Autor: Wita Szulc
  • Rok wydania: Legnica 2021
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 40(3)2021

  • Rok wydania: Legnica 2021
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 39(2)2021

  • Rok wydania: Legnica 2021
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 38(1)2021

  • Rok wydania: Legnica 2021

Rok wydania: 2020

 • Zarządzanie w organizacji

  • Autor: Tadeusz Kowalski
  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 37(4)2020

  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Wybrane zagadnienia matematyki

  • Autor: Karol Selwat
  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne

  • Autor: Marek Kazimierowicz
  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 36(3)2020

  • Rok wydania: Legnica 2020
 • „75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne".

  • Autor: Beata Skwarek
  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Nadija Skotna Doctor Honoris Causa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Jan Niewiadomski (1840-1914) - jego rola w życiu Drohobycza

  • Autor: Beata Skwarek, Bogdan Lazorak, Tetiana Lazorak
  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 35(2)2020

  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Edukacja muzyczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane zagadnienia

  • Autor: Aleksandra Adamska-Osada
  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 34(1)2020

  • Rok wydania: Legnica 2020
 • Elementy matematyki wyższej - wydanie II

  • Autor: Janina Płaskonka-Fietkowska, Karol Selwat
  • Rok wydania: Legnica 2020

Rok wydania: 2019

 • Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 33(4)/2019

  • Rok wydania: Legnica 2019
 • Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania

  • Autor: Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko
  • Rok wydania: Legnica 2019
 • Zeszyty Naukowe Pańśtwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 32(3)/2019

  • Rok wydania: Legnica 2019
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 31(2)2019

  • Rok wydania: Legnica 2019
 • Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD

  • Autor: Małgorzata Buchla
  • Rok wydania: Legnica 2019
 • Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym - wydanie II

  • Autor: Marek Syrycki
  • Rok wydania: Legnica 2019
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im.Witelona w Legnicy nr 30(1)/2019

  • Rok wydania: Legnica 2019

Rok wydania: 2018

 • Bezpieczeństwo i obronność państwa w piśmiennictwie polskim

  • Autor: Zdzisław Jagiełło
  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 29(4)/2018

  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Biotechnologia żywności dla dietetyków. Aspekty technologiczne i żywieniowe

  • Autor: Włodzimierz Bednarski, Jerzy Jan Pietkiewicz
  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim

  • Autor: Jerzy Stefaniak
  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 28(3)/2018

  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 27(2)/2018

  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 26(1)/2018

  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością

  • Autor: Dariusz Stefaniak
  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Wiedza o arteterapii dla pedagogów i promotorów zdrowia

  • Autor: Wita Szulc
  • Rok wydania: Legnica 2018
 • Zastosowanie kliniczne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii

  • Rok wydania: Legnica 2018

Rok wydania: 2017

 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 25(4)2017

  • Rok wydania: Legnica 2017
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 24(3)2017

  • Rok wydania: Legnica 2017
 • Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym

  • Rok wydania: Legnica 2017
 • Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków

  • Autor: Janina Płaskonka-Fietkowska, Ryszard Rębowski
  • Rok wydania: Legnica 2017
 • Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie

  • Autor: Jerzy Buczko
  • Rok wydania: Legnica 2017
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 23(2)2017

  • Rok wydania: Legnica 2017
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 22(1)/2017

  • Rok wydania: Legnica 2017

Rok wydania: 2016

 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 21(4)/2016

  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Zbiór zadań z metod probabilistycznych i statystyki dla inżynierów

  • Autor: Ryszard Rębowski, Janina Płaskonka-Fietkowska
  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 20(3)/2016

  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia

  • Autor: Marek Kazimierowicz
  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 19(2)/2016

  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Interdyscyplinarny wymiar zdrowia

  • Autor: Joanna Żółtańska, Małgorzata Bujnowska
  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Polskie dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych

  • Autor: Beata Skwarek
  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Poradnik dla autorów prac dyplomowych

  • Autor: Wiesław Ładoński, Stanisław Urban
  • Rok wydania: Legnica 2016
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 18(1)/2016

  • Rok wydania: Legnica 2016

Rok wydania: 2015

 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 17(4)/2015

  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Podstawy metod probabilistycznych i statystyki matematycznej

  • Autor: Ryszard Rębowski
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Elementy matematyki wyższej

  • Autor: Janina Płaskonka-Fietkowska, Karol Selwat
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami

  • Autor: Jarosław Goldman, Jan Wojtaś
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 16(3)/2015

  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Poznawcze i utylitarne aspekty systemu zarządzania kryzysowego Straży Granicznej

  • Autor: Barbara Kaczmarczyk
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Diagnoza zachowań osobowościowych

  • Autor: Tatiana Senko
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Dziecko i rodzina w lokalnym systemie wsparcia

  • Autor: Beata Skwarek, Agnieszka Gałowska, Edward Biegun
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Człowiek - zdrowie - jakość życia

  • Autor: Joanna Żółtańska
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 15(2)/2015

  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Zarządzanie nowoczesną organizacją- wybrane zagadnienia

  • Autor: Renata Gnitecka, Magdalena Dąbrowska
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 14(1)/2015

  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Zdrowie publiczne - wybrane zagadnienia

  • Autor: Danuta Wałęga-Szych
  • Rok wydania: Legnica 2015
 • Nauczyciel: zawód - powołanie - uwikłanie

  • Autor: Barbara Jędrychowska
  • Rok wydania: Legnica 2015

Rok wydania: 2014

 • Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego tom I. Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej.

  • Autor: Barbara Kaczmarczyk, Paweł Kobes
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy 13(4)/2014

  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Arteterapia oparta na wiedzy

  • Autor: Wita Szulc
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Immunologia - fakty znane i nieznane

  • Autor: Beata Tokarz-Deptuła, Wiesław Deptuła, Ryszard K. Pisarski
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 12(3)/2014

  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Bliżej Realiów Rynkowych - wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami

  • Autor: Jerzy Stefaniak
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Resocjalizacja a sport. Podejście eksperymentalne

  • Autor: Ryszard Botwina, Aleksander Stuła, Paweł Kobes
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Aksjologia postępowania w sprawach nieletnich - obecny stan prawny i perspektywy zmian

  • Autor: Paweł Kobes
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Environment Protection in Industrial Areas

  • Autor: Daniel Ochman, Tomasz Podoliński, Bartosz Jawecki
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 11(2)/2014

  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Służba medycyny pracy w Polsce

  • Autor: Jarosław Goldman
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Qualitative content analysis in research conducted in cyberspace

  • Autor: Luba Jakubowska
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Podstawy prawa. Wybrane zagadnienia dla ratowników medycznych i pielęgniarek

  • Autor: Izabela Bernatek-Zaguła
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Podstawowe determinanty koordynacji działań dotyczących bezpieczeństwa publicznego w woj. dolnośląskim

  • Autor: Bernard Wiśniewski, Dariusz Biel
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 10(1)/2014

  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Rodzicielskie strategie edukacyjne wobec dzieci w wieku przedszkolnym

  • Autor: Kornelia Hubscher
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Psychologiczne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych

  • Autor: Dorota Domińska-Werbel
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Ochrona środowiska na terenach przemysłowych

  • Autor: Bartosz Jawecki, Daniel Ochman, Tomasz Podoliński
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Przygotowanie lotnictwa i obrony powietrznej do wojny w 1939 roku w okresie od 24 marca do 31 sierpnia

  • Autor: Adolf Stachula
  • Rok wydania: Legnica 2014
 • Drogi i bezdroża młodych badaczy

  • Autor: Luba Jakubowska
  • Rok wydania: Legnica 2014

Rok wydania: 2013

 • Ustąpcie, młodym, zgłodniałym i silnym. My i wy wobec człowieka starego

  • Autor: Barbara Jędrychowska
  • Rok wydania: Legnica 2013
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 9

  • Rok wydania: Legnica 2013
 • Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993

  • Autor: Stanisław Dąbrowski, Kazimiera Jaworska, Wacław W. Szetelnicki
  • Rok wydania: Legnica 2013
 • Prawo karne dla administratywistów - zarys problematyki

  • Autor: Izabela Bernatek-Zaguła
  • Rok wydania: Legnica 2013
 • Społeczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością

  • Autor: Jan Wojtaś
  • Rok wydania: Legnica 2013
 • Zarządzanie kryzysowe tom 3. Dylematy zagrożeń i bezpieczeństwa państwa

  • Autor: Barbara Kaczmarczyk, Bogusław Kogut, Paweł Kobes
  • Rok wydania: Legnica 2013
 • Słownik terminów ogólnej teorii kształcenia

  • Autor: Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska
  • Rok wydania: Legnica 2013

Rok wydania: 2012

 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 8

  • Rok wydania: Legnica 2012
 • Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej

  • Autor: Jerzy Semkow, Jan Pazgan
  • Rok wydania: Legnica 2012
 • Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian

  • Autor: Magdalena Dąbrowska, Renata Gnitecka
  • Rok wydania: Legnica 2012
 • Zarządzanie kryzysowe tom 2. Diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

  • Autor: Barbara Kaczmarczyk, Bernard Wiśniewski
  • Rok wydania: Legnica 2012
 • Zarządzanie kryzysowe tom 1 - uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne

  • Autor: Barbara Kaczmarczyk, Bernard Wiśniewski
  • Rok wydania: Legnica 2012
 • Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu 1241 - miejsce, tło, środowisko, relacje

  • Autor: Kazimiera Jaworska
  • Rok wydania: Legnica 2012
 • Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce - wydanie II

  • Autor: Arkadiusz Urbanek
  • Rok wydania: Legnica 2012

Rok wydania: 2011

 • Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia

  • Autor: Jan Wojtaś
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995-2009

  • Autor: Bogumiła Wątorek, Przemysław Siudak
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Wybrane zagadnienia matematyki - wydanie II

  • Autor: Karol Selwat
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Wybrane zagadnienia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w teorii i praktyce

  • Autor: Jan Adamkiewicz
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Repetytorium z matematyki dla studentów pierwszego roku - wydanie II

  • Autor: Janina Płaskonka-Fietkowska, Karol Selwat
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Praktyczne wykorzystanie systemów Windows 7 oraz pakietu Microsoft Office 2010

  • Autor: Renata Supranowicz, Leszek Łozowski
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Zbiór zadań z rachunkowości - zadania i przykłady

  • Autor: Teresa Cebrowska, Irena Izbiańska, Joanna Koczar, Bożena Rudnicka
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu

  • Autor: Luba Jakubowska
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Methods and techniques of cyberspace research. Theory and practice

  • Autor: Luba Jakubowska
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Człowiek w sytuacji (bez)nadziei - konteksty teoretyczne i praktyczne

  • Autor: Renata Bibik, Arkadiusz Urbanek
  • Rok wydania: Legnica 2011
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 7

  • Rok wydania: Legnica 2011

Rok wydania: 2010

 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 6

  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogii integralnej

  • Autor: Jerzy Semkow, Jan Wojtaś
  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych

  • Autor: Wiesława Troszczyńska - Nakonieczny
  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Poczucie sensu życia a wsparcie społeczne Amazonek

  • Autor: Katarzyna Sępowicz-Buczko
  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Repetytorium z matematyki dla studentów pierwszego roku - wydanie I

  • Autor: Janina Płaskonka-Fietkowska, Karol Selwat
  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Zbiór kazusów z prawa cywilnego – część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania, spadki i prawo rodzinne

  • Autor: Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz
  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce - wydanie I

  • Autor: Arkadiusz Urbanek
  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Prawo podatkowe. Zarys wykładu

  • Autor: Rafał Lipniewicz
  • Rok wydania: Legnica 2010
 • Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych

  • Autor: Joanna Szczepankiewicz - Battek
  • Rok wydania: Legnica 2010

Rok wydania: 2009

 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 5

  • Rok wydania: Legnica 2009
 • Geografia historyczna a badania społeczno - gospodarcze

  • Autor: Joanna Szczepankiewicz - Battek
  • Rok wydania: Legnica 2009
 • Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych

  • Autor: Marcin Kulesza
  • Rok wydania: Legnica 2009
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Wybrane zagadnienia

  • Autor: Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski, Dariusz Sobotkiewicz
  • Rok wydania: Legnica 2009
 • Wybrane zagadnienia matematyki - wydanie I

  • Autor: Karol Selwat
  • Rok wydania: Legnica 2009
 • Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego

  • Autor: Zbigniew Pulka
  • Rok wydania: Legnica 2009
 • Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej

  • Autor: Sylwia Kaczorowska, Agnieszka Kurzyńska-Lipniewicz
  • Rok wydania: Legnica 2009
 • Zbiór zadań z matematyki dyskretnej dla informatyków

  • Autor: Janina Płaskonka-Fietkowska, Ryszard Rębowski
  • Rok wydania: Legnica 2009

Rok wydania: 2008

 • Metody sztucznej inteligencji dla inżynierów

  • Autor: Marek Kurzyński
  • Rok wydania: Legnica 2008
 • Windows Vista oraz Microsoft Office 2007 Professional w praktyce

  • Autor: Renata Supranowicz, Leszek Łozowski
  • Rok wydania: Legnica 2008
 • Zbiór zadań z rachunkowości. Część I - wydanie II

  • Autor: Irena Izbiańska
  • Rok wydania: Legnica 2008
 • Zbiór zadań z metod probablistycznych

  • Autor: Ryszard Rębowski, Janina Płaskonka-Fietkowska
  • Rok wydania: Legnica 2008
 • Matematyka dyskretna dla informatyków

  • Autor: Ryszard Rębowski
  • Rok wydania: Legnica 2008
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 4

  • Rok wydania: Legnica 2008
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 3

  • Autor: Krystyna Choma-Moryl
  • Rok wydania: Legnica 2008
 • Zbiór zadań z rachunkowości. Część I - wydanie II

  • Autor: Irena Izbiańska
  • Rok wydania: Legnica 2008

Rok wydania: 2007

 • Wymiary polityki regionalnej w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym

  • Autor: Ryszard Herbut, Adam Kubow, Lilly B. Paszkiewicz, Jan Wojtaś
  • Rok wydania: Legnica 2007
 • Wprowadzenie do arytmetyki finansowej

  • Autor: Ryszard Rębowski
  • Rok wydania: Legnica 2007
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 2. Społeczne problemy pedagogiki i psychologii

  • Rok wydania: Legnica 2007
 • Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy nr 1

  • Rok wydania: Legnica 2007
 • Tradycje nauki legnickiej

  • Autor: Stanisław Dąbrowski
  • Rok wydania: Legnica 2007
 • Witelon. Życie i działalność naukowa - wydanie III

  • Autor: Stanisław Dąbrowski
  • Rok wydania: Legnica 2007

Rok wydania: 2006

 • Podstawy metod probablistycznych

  • Autor: Ryszard Rębowski, Janina Płaskonka-Fietkowska
  • Rok wydania: Legnica 2006
 • Zbiór zadań z rachunkowości. Część I - wydanie I

  • Autor: Irena Izbiańska
  • Rok wydania: Legnica 2006
 • Prawo podatkowe w Polsce i w Unii Europejskiej

  • Autor: Rafał Lipniewicz
  • Rok wydania: Legnica 2006
 • Podstawy pracy z bazami danych MS Access 2003

  • Autor: Renata Supranowicz, Leszek Łozowski
  • Rok wydania: Legnica 2006
 • Marketing usług w teorii i praktyce

  • Autor: Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski
  • Rok wydania: Legnica 2006
 • Skrypt Minimum Studenta, czyli repetytorium przed sesją - wydanie II

  • Autor: Izabela Bernatek-Zaguła, Iwona Biedroń
  • Rok wydania: Legnica 2006
 • Witelon. Życie i działalność naukowa - wydanie II

  • Autor: Stanisław Dąbrowski
  • Rok wydania: Legnica 2006

Rok wydania: 2005

 • Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe

  • Autor: Joanna Helios, Wioletta Jedlecka
  • Rok wydania: Legnica 2005
 • Systemy operacyjne Windows oraz Microsoft Office 2000 w praktyce

  • Autor: Renata Supranowicz, Leszek Łozowski
  • Rok wydania: Legnica 2005
 • Historia instytucji politycznych - wydanie II

  • Autor: Kazimiera Jaworska, Stanisław Dąbrowski
  • Rok wydania: Legnica 2005
 • Gry i zabawy integracyjne - wydanie III

  • Autor: Tadeusz Fąk, Anita Kaik-Woźniak
  • Rok wydania: Legnica 2005
 • Indywidualne prawo pracy w praktyce i w teorii

  • Autor: Janusz Żołyński
  • Rok wydania: Legnica 2005

Rok wydania: 2004

 • Gry i zabawy integracyjne - wydanie II

  • Autor: Tadeusz Fąk, Anita Kaik-Woźniak
  • Rok wydania: Legnica 2004
 • Witelon. Życie i działalność naukowa - wydanie I

  • Autor: Stanisław Dąbrowski
  • Rok wydania: Legnica 2004
 • Gry i zabawy integracyjne - wydanie I

  • Autor: Tadeusz Fąk, Anita Kaik-Woźniak
  • Rok wydania: Legnica 2004
 • Podstawy prawa cywilnego, część ogólna. Prawo rzeczowe.

  • Autor: Edward Biegun, Julian Jezioro, Tadeusz Kierzyk, Katarzyna Smolny
  • Rok wydania: Legnica 2004
 • Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku

  • Autor: Józef Zarzeczny
  • Rok wydania: Legnica 2004

Rok wydania: 2003

 • Oblicza demokracji. Demokracja lokalna a demokracja globalna

  • Autor: Ryszard Herbut
  • Rok wydania: Legnica 2003
 • Skrypt Minimum Studenta, czyli repetytorium przed sesją - wydanie I

  • Autor: Izabela Bernatek-Zaguła, Iwona Biedroń
  • Rok wydania: Legnica 2003
 • Polska myśl polityczna XX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem Tom I od XIX do 1939 r.

  • Autor: Jerzy Juchnowski, Wojciech Karlicki, Janusz Tomaszewski
  • Rok wydania: Legnica 2003
 • Historia instytucji politycznych - wydanie I

  • Autor: Kazimiera Jaworska, Stanisław Dąbrowski
  • Rok wydania: Legnica 2003

Rok wydania: 2002

 • Podstawy prawa pracy. Zarys wykładu

  • Autor: Janusz Żołyński, Lucyna Szot
  • Rok wydania: Legnica 2002
 • Przedmioty humanistyczne w gimnazjum

  • Autor: Maria J. Zajączkowska
  • Rok wydania: Legnica 2002
 • Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym

  • Autor: Teresa Łoś Nowak, Adrianna Dudek
  • Rok wydania: Legnica 2002
 • Edukacja w PWSZ na tle rozwiązań europejskich

  • Autor: Jacek Sroka
  • Rok wydania: Legnica 2002
 • Zarządzanie kadrami

  • Autor: Maria W. Kopertyńska
  • Rok wydania: Legnica 2002

Rok wydania: 1999

 • Legnica jako ośrodek, naukowy - tradycje i współczesność

  • Autor: Kazimiera Jaworska
  • Rok wydania: Legnica 1999